VENEER
EV Walnut
EV Walnut
EV Walnut

Veneer kỹ thuật

 • Tên sản phẩm: EV Walnut

  Mã sản phẩm: EV04

 • Độ dày 0.45mm

  Loại vân Vân Núi

 • Tên sản phẩm: EV Walnut

  Mã sản phẩm: EV03

 • Độ dày: 0.45 mm

  Loại vân: vân núi + vân sọc

 • Tên sản phẩm: EV Walnut

  Mã sản phẩm: EV04

 • Loại vân: vân núi + vân sọc

thông tin khách hàng

thông tin đặt hàng

Độ dày VENEER
Vân sơ
Kiểu lạng

Yêu cầu kĩ thuật khác

Màu sơn
Sản phẩm cào cước

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT

http://veneerlongviet.com/
http://veneerlongviet.com/catalog/view/theme/