VENEER
Veneer Khaya
Veneer Khaya
Veneer Khaya

Veneer tự nhiên

 • Tên sản phẩm: Veneer Khaya

  Mã sản phẩm: KHAYA

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

  Loại vân: Vân Núi

 • Tiêu chuẩn: A1

 • Tên sản phẩm: Veneer Khaya

  Mã sản phẩm: KHAYA

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

  Loại vân: Vân Núi

 • Tiêu chuẩn: A1

 • Tên sản phẩm: Veneer Khaya

  Mã sản phẩm: Khaya

 • Độ dày 0.3mm + 0.6 m

  Loại vân Vân Núi

 • Tiêu Chuẩn A1

thông tin khách hàng

thông tin đặt hàng

Độ dày VENEER
Vân sơ
Kiểu lạng

Yêu cầu kĩ thuật khác

Màu sơn
Sản phẩm cào cước

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT

http://veneerlongviet.com/
http://veneerlongviet.com/catalog/view/theme/