VENEER
Veneer Maple
Veneer Maple
Veneer Maple

Veneer tự nhiên

 • Tên sản phẩm: Veneer Maple

  Mã sản phẩm: MAPPLE

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

  Loại Vân: Vân Núi

 • Tiêu chuẩn: A1

  Nguồn gốc xuất xứ: Mỹ

 • Tên sản phẩm: Veneer Maple

  Mã sản phẩm: MAPPLE

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

  Loại Vân: Vân Sọc

 • Tiêu chuẩn: A1

  Nguồn gốc xuất xứ: Mỹ

 • Tên sản phẩm: Veneer Maple

  Mã sản phẩm: MAPPLE

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

  Loại Vân: Vân Núi

 • Tiêu chuẩn: A1

  Nguồn gốc xuất xứ: Mỹ

thông tin khách hàng

thông tin đặt hàng

Độ dày VENEER
Vân sơ
Kiểu lạng

Yêu cầu kĩ thuật khác

Màu sơn
Sản phẩm cào cước

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT

http://veneerlongviet.com/
http://veneerlongviet.com/catalog/view/theme/