VENEER
Xoan vườn
Xoan vườn

Veneer tự nhiên

 • Tên sản phẩm: Xoan vườn

  Mã sản phẩm: XOANVUON

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

 • Tiêu chuẩn: A1

  Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

 • Tên sản phẩm: Xoan vườn

  Mã sản phẩm: XOANVUON

 • Độ dày: 0.3mm + 0.6mm

 • Tiêu chuẩn: A1

  Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

thông tin khách hàng

thông tin đặt hàng

Độ dày VENEER
Vân sơ
Kiểu lạng

Yêu cầu kĩ thuật khác

Màu sơn
Sản phẩm cào cước

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT

http://veneerlongviet.com/
http://veneerlongviet.com/catalog/view/theme/